ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΕΣ – ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δημιουργούμε την επαφή, διαπραγματευόμαστε και επιτυγχάνουμε συνεργασίες μεταξύ των τυποποιητών/συνεργατών, τόσο με ελληνικές επιχειρήσεις που εξάγουν, όσο και με επιχειρήσεις του εξωτερικού που εισάγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας από την χώρα μας, όταν αυτές επιθυμούν η τυποποίηση των προϊόντων τους να πραγματοποιείται στη ζώνη παραγωγής τους.