ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: ΕΛΙΕΣ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΚΡΑΣΙ – ΣΥΚΑ

Η εμπειρία μας μετά από μία μακροχρόνια συνεργασία με παραγωγούς και ομάδες παραγωγών, ελαιοτριβείς και τυποποιητικές μονάδες καθώς και στατιστικά στοιχεία αναλύσεων σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες των προϊόντων, μας παρέχει την δυνατότητα για άμεση εξεύρεση ποιοτικών τοπικών προϊόντων τόσο από τον παραγωγό όσο και από τον τυποποιητή.


– ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

  • Επιλογή της τοποθεσίας παραγωγής του προϊόντος

  • Επιλογή παραγωγού προϊόντος

  • Καθορισμός διαχείρισης καλλιέργειας

  • Κλιματολογικές συνθήκες ανά έτος παραγωγής

  • Χρόνος συγκομιδής (άγουρο – ώριμο)

  • Τρόπος συγκομιδής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗ – ΕΞΑΓΩΓΕΑ

  • Καθορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος

  • Επιλογή τυποποιητή με κριτήριο τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει κατά την τυποποίηση (ISO – HALAL – KOSCHER)

  • Ασφαλή αποθήκευση – επιλογή χώρου