• ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΧΤΑΝΤΖΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

  • ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ SPME ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

  • ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ RANCIMAT

  • ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

  • ΚΑΤΖΑΛΗ ΕΛΕΝΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ