ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Η συνεχής ενημέρωση μας, τόσο από τους συνεργάτες- παραγωγούς για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις διαθέσιμες ποσότητες των προϊόντων τους, όσο και από τους  συνεργάτες εξαγωγείς/εμπόρους, για τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ποσότητες των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν, δημιουργούν τις προϋποθέσεις επίτευξης επικερδών πράξεων πώλησης των προϊόντων τους.