ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

  • Επίβλεψη της εξέλιξης παραγωγής στο χωράφι και τήρηση των κριτηρίων που έχουν συμφωνηθεί (εφόσον έχει επιλεγεί παραγωγός για την παραγωγή του προϊόντος)

  • Επιβεβαίωση παραλαβής υλικών συσκευασίας και προϊόντος από το τυποποιητήριο (αν αυτό αποτελεί υποχρέωση του εντολέα μας)

  • Λήψη και σφράγισμα δειγμάτων του προς τυποποίηση προϊόντος

  • Ελεγχος τήρησης προδιαγραφών κατά την διαδικασία της τυποποίησης για την διασφάλιση της ποιότητας (τήρηση συνθηκών υγιεινής). Φυσική παρουσία

  • Λήψη και σφράγισμα δειγμάτων τελικού προϊόντος

  • Αξιολόγηση και αποδοχή τυποποιημένου προϊόντος

  • Επιλογή συνθηκών στους χώρους αποθήκευσης