ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η παραλαβη των προϊόντων από μια επιχείρηση στον συμφωνηθέντα χρόνο επιτυγχάνεται μέσα από τον καθορισμό και την εφαρμογή ρεαλιστικών  χρονοδιαγραμμάτων.  Επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται καθοριστική στην λειτουργία μιας επιχείρησης,

αναλαμβάνουμε τον έλεγχο της τήρησης των συμφωνηθέντων ημερομηνιών μεταξύ των συνεργατών μας, για τις παρακάτω διαδικασίες:

  • την παραγωγή του προϊόντος στο χωράφι

  • την παραλαβή των συμφωνηθέντων υλικών συσκευασίας από το τυποποιητήριο

  • την παραλαβή του προϊόντος από τον παραγωγό

  • την τυποποίηση και συσκευασία του προϊόντος

  • την αποστολή της παραγγελίας