ΑΡΧΙΚΗ

slide1

Analyzes product chemical characteristics

discovers excellent quality products

connects producers to distributors

slide2

Analyzes product chemical characteristics

discovers excellent quality products

connects producers to distributors

slide3

Analyzes product chemical characteristics

discovers excellent quality products

connects producers to distributors

ΑΝΑΓΚΗ

Η ανάγκη του σύγχρονου εμπορίου να εξασφαλίσει και διακινήσει με ασφάλεια τρόφιμα ανώτερης ποιότητας κορυφώνεται εξαιτίας


– του σύγχρονου καταναλωτή να απαιτεί τρόφιμα ανώτερης ποιότητας καθώς η πρόσβαση του στην ενημέρωση διαρκώς ενισχύεται

– της πολυπλοκότητας των νόμων ανά εμπορική ζώνη και ανά χώρα είτε ως προς τις χημικές παραμέτρους και τα όρια που τις καθορίζουν είτε ως προς τις διατάξεις που αφορούν την επισήμανση και διακίνηση τροφίμων ανώτερης ποιότητας

– της παγκοσμιοποίησης των αγορών που επιφέρει συνωστισμό πολλών ανταγωνιστικών προϊόντων στο ράφι του καταναλωτή


και εκπληρώνεται με την επιλογή συνεργατών που κύριο μέλημά τους αποτελεί η διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης τροφίμων ανώτερης ποιότητας.


Η ΓΝΩΣΗ

Η δυνατότητα χαρτογράφησης της Μεσσηνίας όσο αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παράγει (ελιές – ελαιόλαδο – κρασί), είναι αποτέλεσμα της παρουσίας μας για αρκετές δεκαετίες δίπλα στον παραγωγό, στον έμπορο, και τον τυποποιητή τόσο στο επίπεδο των χημικών αναλύσεων, όσο και σε συμβουλευτικό, στα στάδια της τυποποίησης.

Πολυάριθμες αναλύσεις αποτελούν μια σημαντική βάση δεδομένων για την εξαγωγή ασφαλών στατιστικών συμπερασμάτων για το ποια περιοχή παραδοσιακά εξασφαλίζει και σε ποιο προϊόν (ελιές – ελαιόλαδο – κρασί) χαρακτηριστικά ανώτερης ποιότητας.

Η καθημερινή μας επαφή με τον παραγωγό, μας παρέχει την δυνατότητα να γνωρίζουμε άμεσα τις κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν ανά περιοχή (μικροκλίμα) κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, συντελώντας ή όχι στην δημιουργία ανώτερης ποιότητας τροφίμων.

Η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, μας παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για ασθένειες που αναπτύχθηκαν ανά περιοχή και προϊόν, τυχόν δράσεις φυτοπροστασίας και ψεκασμώνν, τοπικές παρεμβάσεις, που πιθανόν να οδηγήσουν σε μερική υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Ο ΤΟΠΟΣ

Καλαμάτα – Μεσσηνία – Ελλάδα Ευρώπη

Ο τόπος που παράγει τρόφιμα ανώτερης ποιότητας (ελιές, λάδι, σύκα, σταφίδα, κρασί), με κατοχυρωμένο “Π.Ο.Π. Καλαμάτας” τόσο για το φημισμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο όσο και για τις μοναδικές ελιές Καλαμών και σε διαδικασία ανάδειξης μέσα από κατοχύρωση της ένδειξης «Π.Ο.Π.» και για άλλα τοπικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας.

duana_kalamata

Για ενδεικτικές φωτογραφίες σχετικά με την περιοχή της Καλαμάτας και γενικότερα της Μεσσηνίας, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΛΑΙΟΤΟΠΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξεύρεση Ποιοτικών Τοπικών Προϊόντων

Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων στα Στάδια Παραγωγής τους

Χημικές Αναλύσεις – Πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων

Επίβλεψη για την Τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων