ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  • Όροι(ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτεί κάθε διαγωνισμός για έγκυρη συμμετοχή)

  • Προδιαγραφές προϊόντων (ενημέρωση για τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις χημικές αναλύσεις που πρέπει να πληρούν τα προς συμμετοχή προϊόντα )

  • Επιλογή προϊόντος (οργάνωση ομάδας εργασίας για την διαρκή αναζήτηση προϊόντων που πληρούν τις προκαθορισμένες προδιαγραφές και επιλογή του προϊόντος που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό).