ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΒΙΑΣ 2014

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΒΙΑΣ 2014.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.