ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΚΙΑΔΑ. ΣΤΡΕΦΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2012.

ΣΤΡΕΦΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2012.ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΚΙΑΔΑ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΟΥΣ.