ΣΥΜΠΟΣΙΟ “ΕΛΙΑ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ” 1996

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 8-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ “ΕΛΙΑ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ” ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.