ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΙΚΛΑΙΝΑ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ- ΓΛΥΦΑΔΑ. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΓΕΟΠΩΝΩΝ