ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ.